risicoanalyse

Goed idee.
Risicoanalyse van Satter.

Voorkom verrassingen.

Voorkom problemen.

Wij helpen u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met risico’s.

 

Onze mensen brengen alle bedrijfsrisico’s en de financiële gevolgen duidelijk in kaart. Afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maatwerk dus. Blijf risico’s de baas en maak gebruik van onze kennis van het midden- en kleinbedrijf. En van onze onafhankelijke adviezen.

Uw onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort. Een risico analyse geeft u een helder antwoord op de vragen:

 

• Welke risico’s loopt uw bedrijf?

• Waarop hebben deze risico’s betrekking?

• Wat is de directe schade en wat is de gevolgschade (zoals verplichtingen niet na kunnen komen, schade aan uw imago) als dit risico werkelijkheid wordt?

• Wat is de kans dat het risico zich manifesteert?

Laat Satter een analyse maken…