aa

Een klein ongelukje
is zo gebeurd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Satter biedt de oplossing.

Onverwachte arbeidsongeschiktheid kan voor ondernemers vervelende gevolgen hebben. Als ondernemer kun je namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Daarom is het verstandig om een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Hiermee verzeker je je als ondernemer van inkomen bij ziekte of een ongeval.

 

Heb je een Arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Dan kun je bij Satter kiezen uit twee opties:

Optie 1:

Compleet adviestraject inclusief concurrentievergelijking

 

Wat kun je hiervan verwachten?

 

Inventarisatie van je persoonlijke financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid;

Berekenen benodigd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid;

Bespreking van verschillende verzekeringsmogelijkheden;

Opstellen van het advies ten aanzien van de te kiezen verzekeringsoplossing, inclusief advies over fiscale aspecten;

Aanvragen offerte(s) bij één of meer aanbieders (concurrentievergelijking);

Vergelijken offertes en adviseren over passend alternatief;

Aanvragen van de verzekering, inclusief begeleiding eventueel medisch keuringstraject;

Verzorgen van contact met de betrokken aanbieder teneinde te komen tot een definitief akkoord over de af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Aanvragen van voorlopige dekking;

Controleren van de opgestelde polis en bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.

 

Prijs optie 1 : € 495,00

Optie 2:

Zelf online uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij A.S.R. Verzekeringen

 

 

Voor wie is dit geschikt?

 

Je weet zelf welk bedrag je wil verzekeren

Je weet zelf hoeveel eigen risico je financieel kunt lopen voordat je een uitkering nodig hebt

Je weet tot welke eindleeftijd je een AOV wil afsluiten

Je weet welk product van a.s.r. je wil afsluiten

Je wenst je alleen voor beroepsarbeidsongeschiktheid te verzekeren

 

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Wij maken met jou een persoonlijke afspraak van 1 uur bij ons op kantoor

In dit spreekuur kun je alle vragen stellen over het product en de dienstverlening van a.s.r. waarin wij enkel toelichting geven

Samen met jou begeleiden we de aanvraag online in bij a.s.r. verzekeringen

 

Prijs optie 2 : € 295.00

Wat kun je van ons verwachten

nadat jouw AOV via ons kantoor is afgesloten?

 

Voor beide opties bieden wij het volgende aan:

 

Periodieke controle, eens in de twee jaar, van verzekerde hoedanigheid en verzekerd bedrag, inclusief agendering van optierecht tot aanpassing verzekerd bedrag;

Agendering van contractstermijn teneinde tijdig mogelijkheden tot overstappen naar een andere aanbieder in beeld te brengen;

Schadebehandeling; Preventieve dienstverlening die niet alleen de kans op arbeidsongeschiktheid verkleint maar juist helpt om betere resultaten te boeken *

Ondersteuning bij melding arbeidsongeschiktheid;

Ondersteuning bij contacten met arbeidsdeskundige en/of andere instanties;

Eventueel inschakeling rechtsbijstandsverzekeraar;

Begeleiding traject eventuele herkeuring;

Overleg standpuntbepaling aanbieder;

Controle uitkeringspercentage.

Preventieve dienstverlening die niet alleen de kans op arbeidsongeschiktheid verkleint, maar juist helpt om betere resultaten te boeken*

Gesprek met een gecertificeerde register-arbeidsdeskundige van a.s.r. *

Advisering omtrent combinatie Ziektekosten+ AOV *

Ondernemersprofiel *

Bedrijfsprofiel *

Gezondheidscheck *

 

* Geldt alleen bij een product van a.s.r.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten of meer informatie?