Risicobeheersing start met een gedegen risicoanalyse. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met die risico’s.

 

 

Een risicoanalyse maakt risico's beheersbaar. Blijf de risico's de baas en maak gebruik van onze kennis van het midden- en kleinbedrijf en van onze onafhankelijke adviezen.

 

Neem voor een afspraak even contact met ons op.

 

 

Uw onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort. Een risico analyse geeft u een helder antwoord op de vragen:

De optelsom van expertise

Welke risico's loopt uw bedrijf?

Waarop hebben deze risico's betrekking?

Wat is de directe schade en wat is de gevolgschade (zoals verplichtingen niet na kunnen komen, schade aan uw imago) als dit risico werkelijkheid wordt?

Wat is de kans dat het risico zich manifesteert?

Wilt u ook dat Satter met u mee denkt en helpt.

Maak dan nu een vrijblijvende afspraak.

Copyright Satter Assurantiën 2012

 Dreef 29, 4175 AG  Haaften, Tel: 0418- 592211, Fax: 0418 - 592070, www.satterassurantien.nl, info@satterassurantien.nl